Akce

Setkání v kruhu Žen CHRÁM ŽENY

Sobota 17. června 15 – 19 hodin, Praha

Chrám Ženy – péče o své nitro

Bdělou a laskavou pozorností

Zvukem pentatonických hudebních nástrojů podle živlů

Dotekem a vůní

Náhledem systemických rodinných konstelací

Vyrovnání: 600 Kč

Přihlášky: stepanka.souzneni@gmail.com

Online představení Roční lektorské školy Souznění

www.skola-souzneni.cz

17. června od 10 hodin

15. července od 10 hodin

pro link stepanka.souzneni@gmail.com