Dobřichovice

♥ HRA ZVUKŮ

Jsou kreativní hudební dílny  s prvky muzikoterapie pro děti, děti a rodiče v Ateliéru Souznění.

Najdete nás ve vile ZŠ Kairos, která inspiruje: Lomená 158, Dobříchovice, v prvním patře v hudebně. Prosím neparkujte v celé Lomené, možné u Plynboudy nebo u Sokolovny.  Pro sousedy je opravdu příliž moc aut v úzské ulici. Děkujeme

Začínáme 2. týden v září 2018, to je úterý 11. a středa 12. září.

Úterý 17:00 – 18.00 hodin  HRA ZVUKŮ  pro rodiče s dětmi od narození do 3 let

Středa 17.00 – 18.00 hodin HRA ZVUKU  pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let

 

Co se děje v dílně?

  • Společné objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí? Co je to vibrace zvuku?
  • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví.
  • Rytmické nástroje a body percussion a tanec k poznávání rytmu, tempa a dynamiky.
  • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, objevuj různé role v životě a svou emocionalitu.
  • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry.
  • Hudební improvizace – hra na hudební nástroje a vícehlasé písně a kánony, a capella a body percussion.
  • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou
  • Relaxace s písničkou nebo příběhem – vědomý odpočinek a čerpání sil s živou hudbou,  kouzlo melodických nástrojů a zpěvu
  • Sdílení prožitků a reflexe

 

Ceny v Dobřichovicích:

Nově pololetní předplatné 17 lekcí do konce ledna 2019.

V předplatném garantujeme 2 náhrady.

Rodič a 1 dítě  za 3 060 Kč / to je 180 Kč dílna. Rodič a dvě děti za 3 910 Kč/to je 230 Kč dílna.

Jednorázově ochutnávky kurzu 230 Kč/ Rodič a dítě nebo 250 Kč/ rodič a 2 děti. Každý další člen rodiny 90 Kč.

 

Platba přes účet: na b.ú. 2900355455/2010, prosím do zprávy  jméno a příjmení, Hra zvuků, jako variabilní symbol prosím Vaše platné telefonní číslo.

Platba hotově: možné na místě v lekcí, dostanete příjmový doklad. Pokud byste chtěli, možné vystavit fakturu.

 

Přihlášky:

emailem stepanka@souzneni.eu, nebo u Štěpánky tel. 420 724 295 275.

 

Provází:

Mgr. Štěpánka Čížková, www.souzneni.eu

Vychází ze zkušeností praxe muzikoterapie /od roku 2009/  a prožitkové  hudební pedagogiky /hudební pedagogika od roku 2006/.  Primárně je zaměřena na podporu vztahu rodič a dítě/rodiče a dítě:  uvidět se a uslyšet se vzájemně, podpořit obě strany zvlášť (rodiče – sebepéče, doplňování sil, celostní vývoj dítěte), pocítit sounáležitost rodiny i skupiny, trávit společně kvalitně čas. Objevujeme hudbu skrze písně z různých koutů světa, rytmy, hry, hudední nástroje nejrůznějších tvarů i zvuků.