Kurzy

Chrám Ženy a Chrám Muže

Péče o sebe a svůj vnitřní chrám

S bdělou a laskavou pozorností se společně podíváme do nitra sebe sama.

  1. Konzultace k dojasnění tématu individuálního poradenství

Jaké je Tvé téma? Jaký je Tvůj záměr, nebo jaká je Tvá motivace ke změně? Proč přicházíš?Co cheš změnit?

Hledáš nyní své místo? Co potřebuješ změnit?

Chceš opečovat vnitřní části ? Například- vntiřní dítě, vnitřní rodiče, vnitřní žena nebo vnitřní muž..opečovat stará zranění, které se otvírají v každodenním životě.

Další příklad témat : posílit sebehodnotu, sebevědomí, autenticky se projevovat, sebelásku, žít život v plném potenciálu, říci znovu ano životu, jak vnitřně pracovat se silnými emocemi a ztotožením se s nimi?

2) Podporou nám jsou techniky:

Pentatonické hudební nástroje podle elementů

Dotek a aromaterapie

Aktivní dech a práce s pozorností

Náhledy pomocí systemických rodinných konstelací a pohybů duše.

3) Samotné provázení a společná vnitřní práce

4) Prostor pro jemnou integraci

Vyrovnání: Individuální sezení probíhá většinou cca 2 hodiny/ 3 000 Kč. Pokud cítíš více, přijímám. Pokud se chceš vyrovnat jinak než finančně, domluvme se dopředu před sezením.

Možnost i pravidelné sebepéče 1x 14 dní například, zde 1500 Kč/60 minut.

Hra na flétny

Druhy fléten: zobcová flétna, šestidírka, dvojačka, koncovka, indiánské flétny High Spirits a další

Učíme se  často i s dospělými barevnou notaci, barevnou hudební harmonii. Stále je tu mnoho dospělých, kterří chtějí hrát své oblíbené písně napříč žánry na flétnu. Ale mají strach z tzv. černých not. Poznáváme notaci jinak, než si pamatujeme z dětsví. Jde to lehce a hravě. Znovu se spojíme s radostí a prožitkem ze hry a přirozené přidáváme techniku, znalost a postupně dovednost.

45 minut:  900 Kč/ děti a dospívající 600 Kč

Zpěv

❤️Prozpívej se k sobě, prozpívej se k radosti. A budeš prospívat.

Tam, kde je radost, je zdroj síly, lásky, zdraví a také zdroj vnitřní motivace. To je ten pramen, který většína z nás hledá. Umění nás povznáší a rozžíná v nás radost. Ta nás nese a můžeme v ní objevovat, poznávat a osvojit si leccos:

☀️Vědomí sebe sama. Kdo jsem Já?

☀️Zabydlet se ve svém těle a mít ho rád/a. Mít rád/a sebe sama, podpořit svou sebehodnotu – já můžu. A vnímat i co je to pokora.

☀️Přirozeně v lehkosti se učit cizí jazyky – zpíváme v čj, aj, nj španělsky.

☀️Vyvářej návyky, které nám prospívají. Které jsou prospěšné pro ŽIVOT.  Návyky v postoji k tělu, emocím, mysli a sobě.

1250 Kč/ 60 minut

Pravidelně 1x týdně, Možné i jiná četnost hodin, třeba 1x za měsíc

Také v minulosti probíhala živě skupina.

Těším se na vás❤️🙏

Kontakt: stepanka.souzneni@gmail.com

724 295 275, instagram: stepanka.cizkova