Praha

♥ HRA ZVUKŮ

Jsou kreativní hudební dílny  s prvky muzikoterapie pro děti, děti a rodiče v Ateliéru Souznění.

V Praze v tuto chvíli možná jen malá skupinka v Domečku v Troji a to je maximálně 3 děti pro věkovou skupinu

od 5 let. hledáme v Praze nové prostory. Nyní nás najdete v rodinném domě Troja Domeček, Povltavská 89/28, Praha 8.

 

Návrh nové HRA ZVUKU pondělí 15:30 – 16:30 hodin

Co se děje v dílně?

  • Společné objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí? Co je to vibrace zvuku?
  • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví.
  • Rytmické nástroje a body percussion a tanec k poznávání rytmu, tempa a dynamiky.
  • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, objevuj různé role v životě a svou emocionalitu.
  • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry.
  • Hudební improvizace – hra na hudební nástroje z celého světa. body percussion,
  • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou
  • Relaxace s písničkou nebo příběhem – vědomý odpočinek a čerpání sil s živou hudbou,  kouzlo melodických nástrojů a zpěvu
  • Sdílení prožitků a reflexe

Cena: 200 Kč/dílna 60 minut, v předplatném na pololetí.

Info a přihlášky: Štěpánka +420 724 295 275, emailem stepanka@souzneni.eu.