Akce

Chceš někam vyrazit a hledáš inspiraci?

  • Sobota 16. března: CELÝ DEN SI HRÁT se svou rodinou, děti i dospělí, Dobřichovice
  • Víkend 22. – 24. března: Alchymie zvuku  – PENTATONIKA, dospělí,  Praha
  • Sobota 27. dubna: Alchymie zvuku – HLAS, dospělí,  Praha
  • Víkend 18. – 19. května: RYTMUS A ŘÁD V PEDAGOGICE A HUDBĚ, dospělí, Morava, pořádá ALMŠ
  • Příměstké tábory 8. – 12.7. Dudebně tvořivý tábor pro děti 5+ až 14 let, Dobřichovice.

Alchymie zvuku – je škola pro dospělé. V roce 2019 ji můžete navštěvovat v rámci navazujících víkendových seminářů v Praze. 

Poznej svou esenci skrze hlas, zvuk, dech, dotek a pozornost ♥

1) Alchymie zvuku : PENTATONIKA

22. – 24. března 2018, Praha

Sebezkušenostně vzdělávací kurz pro dospělé

Pentatonika v sebepoznání a životě, ve vzdělávání  a výchově

Hledáš inspiraci pro svůj život i profesi?

 Sebepéče – zdroje síly, vyvažování polarit

Mapování svého systému pomocí pentatoniky

– Všímáš si propojenosti svého myšlení, cítění a projevu v těle /vůle/ ?

– Psychosomatika a muzikoterapie. Jak lze pomocí pentatoniky /konkrétně hudební nástroje podle elementů/ oslovovat různé vrstvy systému člověka?

Co je to pentatonika a jaké jsou její benefity?

Poznej bezpečný zjednodušený rámec, ve kterém se můžeš uvolnit a objevovat. Nemůžeš udělat chybu – je to výzva tvořit a všimnout si darů umění. Můžeš rozvíjet svou intuici a vnitřní vedení přímo od zdroje sebe sama. Za ruku nás povede radost, krása harmonických tónů, autenticita a lehkost – to jsou hodnoty, které nám pomohou otevřít dveře změně a přinesou energii do systému. Důsledkem je nárůst potenciálu člověka rozlišovat, chuť poznávat, chuť na změnu a projasnění pozornosti, kapacita měnit své návyky, zlepšení kvality života.

Proč používáme v  hudbě a muzikoterapii  melodii, rytmus, dynamiku?

Skrze jednoduché hudební formy prožitkem ohmatáme náš systém a poznáváme, jak tento chytrý systém jako celek funguje. Jakou hrou podpoříme vedení ostatních? Jak hrát na buben a přitom zpívat?

 „Hraj, tanči a zpívej  jako by se nikdo nekoukal.“ Hra je brána. Jak prakticky používat hru v harmonizaci systému člověka? Tlaku a direktivnosti jsme si užili už dost! v dřívějších formách vzdělávání. Hraj si a pozvolna přijímej techniku /řád a strukturu/. Právě přílišný tlak na výkon a formu přinesla odpojení od cítění /nebo potlačení/. Nám jde o integritu celku a o vyvažování intuice /plynutí prožívání v životě/ a řádu /techniky a struktury/.

Jak u mě probíhá proces učení? Zmapuj si, jak se Tvůj systém otvírá učení, co Tě podporuje a co brzdí.

 

„Dáme-li  sobě čas a prostor, může vzniknout i kapacita provázet někoho jiného.

 Být tu více pro sebe a své děti.“

 

Provází :  Mgr. Štěpánka Čížková,

která se od roku 2006 profesně věnuje hudební pedagogice a od roku 2009 muzikoterapii.

Místo: Praha 7, Letná

MŠ Malý velký strom, Dobrovského 16.

Možnost prožitkového večeru v pátek, semináře sobota a neděle nebo celého semináře pátek až neděle s certifikátem.

 

Cena semináře: pá 350 Kč, so + ne 2800 Kč, pá – ne 3000 Kč.

Možnost přespání za příspěvek 150 Kč/noc.

Rezervace místa je platná po zaslání přihlášky na stepanka@souzneni.eu a zaplacení zálohy 200 Kč/pá, 1500 Kč/so+ne, pá – ne na účet 2900355455/2010, variabilní symbol telefonní číslo, do zprávy prosím jméno a pentatonika.

    

Škola pro dospělé Alchymie zvuku přináší bezpečný rámec objevování a učení – zjednodušení, zpředmětnění pomůcek, učení hrou v prostoru individuálně i ve skupině.

Více umění do našich životů. Povznesení přináší energii pro celý systém.  Ta inspiruje celostně vývoj dítěte a harmonizaci dospělého člověka.

zvuk frekvence  hlas rytmus melodie   ticho radost lehkost pozornost

www.souzneni.eu


2) Alchymie zvuku: HLAS

sobota 27. dubna 2019, Praha

10 hodin – 20 hodin

Už jsi slyšel/a svuj skutečný hlas?
Jeho barvu, skutečnou sílu a její potenciál, tu rezonanci v celém těle i prostoru okolo? Občas se lidé v tu chvíli ptají: “Waw, kdo to tu zpívá? Odkud se ten tón bere?”

Chceš poznat onu alchymii, kdy se rozezvučí hlas skrze tvé tělo a naplní ho, oživí a vyživí?
Pozoruj…nebude to stát úsilí, uvolníš se. Jen uhnout svou osobností a nechat všechny návyky, které brání proudu univerza, ať se rozpustí. A vlést si jinak do těla.
Tvá energie poroste a hlas bude lehce klouzat a naplňovat prostor.
Můžeš tak i komunikovat lidmi?

Otevři se možnostem, co hlas nabízí -uvolnit se, projevit se. Poznat jak se jedoduše uskutečnit tu sílu, která skrze tělo proudí a my ji můžeme vědomě prožívat a násobit skrze tělo.

Cena: 1500 Kč, rezervace místa na kurzu je platné po přihlášení na stepanka@souzneni.eu a  uhrazení zálohy 750 Kč na bú. 2900355455/2010, variabilní symbol telefonní číslo, do zprávy prosím jméno a HLAS.

Více na www.souzneni.eu/novinky.


  • Víkend 18. – 19. května: RYTMUS A ŘÁD V PEDAGOGICE A HUDBĚ

Rytmus je základní životní princip. Udržuje životní sílu, vytváří bezpečí a jistotu. Zvlášť pro malé děti je klíčové žít v rytmicky uspořádaném cyklickém čase.
Ale je vůbec reálné stvořit něco takového? Od dospělých to vyžaduje trochu sebezapření a sebeomezení. Stojí to vůbec za to?
Na semináři se setkáte s rytmem jako s nástrojem péče o své síly a zdrojem. Budeme navlékat na nit korálky jednotlivých fází rytmu. Pochopíme, že rytmus je střídání polarit, tmy a světla, dávání a přijímání, uvolnění a koncentrace. S pomocí hudby se vydáme na cestu k sobě, do svého srdce, protože jedině člověk, který je v kontaktu se sebou samým, může být v dobrém kontaktu s druhými lidmi.
Seminář se uskuteční v prostorách starobylého zámečku z počátku 19. Století. Jeho jméno vypovídá nejen o tom, že se nachází na kraji hlubokých lesů, ale také to, že je místem, kde se lidé mohou dotknout hlubokých věcí v sobě.
Průvodkyněmi na této cestě vám budou Štěpánka Čížková, která již čtyři roky rozezpívává Letní školu ALMŠ a vede www.souzneni.eu a Johana Passerin.