Pro školky, školy…

Hudební prožitkově vzdělávací  kurzy

HRA ZVUKU

Prvky muzikoterapie ve vzdělávání

Prožitková hudební pedagogika – Duhová (barevná)  hudební harmonie

Wellbeing skrze hudbu, zvuk, zpěv, dech a pohyb

☆ Inspirujme se návyky, které prospívají životu – Jak probíhá den dítěte? Co nám přes den chybí? Klademe důraz na výkon v učebním procesu? Zařaďme další prvky, pro harmonické prožívání dne. Například relaxace a regenerace, hlasová hygiena  a sebepéče , seberegulace ve vzdělávání.

Setkání  s netradičními hudebními nástroji, možnost vybrat kvalitní hudební    i terapeutické nástroje  a sady do školy.

Cílové skupiny  – od MC, RC, MŠ, ZŠ po SŠ

Příklad: HRA ZVUKU – hudební dílna pro MŠ
 • Společné přivítání s písničkou
 • Jemné nástroje a zpěv samohlásek k naladění, dech = brána zdraví a vědomí.
 • Objevování zvuků a hudebních nástrojů – jak na nás působí? Co je to vibrace zvuku?
 • Rytmické nástroje, hra na tělo a volný pohyb a umění  k poznávání rytmu, tempa a dynamiky. Melodií rozvíjíme naši mentalitu.
 • Hry v prostoru – prostor pro fantazii, radost a hravost, objevujem různé role v životě a podpoříme svou emoční inteligenci (EQ).
 • Písně – lidové, z různých koutů světa, mantry, kánony, autorské v rytmu roku. Hudební harmonií rozvíjíme naši emocionalitu.
 • Příběh, který rozvíjí slovní zásobu, paměť  a fantazii. Pomáhá nám uvolnit se do relaxace a klidně odpočívat.
 • Tajemství pentatoniky  – hudební nástroje podle živlů v G dur pentatonice
 • Sdílení prožitků a reflexe
Kokrétně jaké hudební nástrojE  používáme? ANEB HUDEBNÍ NÁSTROJE PODLE ELEMENTŮ

země – bubny a bicí nástroje – dřívka, dřevěné bloky, chřestidla, hrací zvířátka, bubny džembe, rámové bubny, šamanské bubny

oheň – flétny koncovky, brumle a perkuse – chřestidla, drhla, koníky

voda – strunné nástroje – kantele, kytara, žaltář, zvonkohry, dešťové hole, oceánské bubny, metalofony

vzduch – drnkací nástroje – kantele, kalimba, kytara, větrné zvonkohry, xylofony

éter – kovové nástroje – zvonky a zvonečky, zvukové hřebeny, rotující vlny, gongy, pulzní trubice, basové rezonátory a další

Příklad v ZŠ:  Alchymie zvuku
 • Společné přivítání – zaměříme se na vibraci zvuku, svůj dech a zpěv samohlásek
 • Léčivý potenciál hudební improvizace – intuitivní hra na hudební nástroje v kruhu. I improvizace má svá pravidla, která přináší bezpečí. Hudební iprovizace nás harmonizuje a jsme při ní aktivní. Volíme si, kdy hraji a kdy naslouchám. Je zde téma já a celek, který tvořím s ostatními. Na každém záleží.
 •  A capella/hlasy a body percussion/hra na tělo ve hře – rozezni své tělo, tělo jako hudební nástroj. Spojením hry na tělo a zpěvu, hlasu se tzv. vnitřně propojujeme a zcelujeme. Pravidelná cvičení vedou opravdu k celostnímu posunu a vývoji. Posilujeme to, co nám tolik nejde. A navracíme tak celek do rovnováhy a spolupráce. Někomu nejde hrát na tělo a k tomu zpívat. Někomu se húře rytmizuje určitou částí těla.
 • Bubenický kruh – zkus být tím, kdo vede – tempo, dynamika, melodie, harmonie
 • Volný a kruhový tanec – spontánnost a pocit sounáležitosti se skupinou, lehkost bytí. Léčivý potenciál lichých rytmů.
 • Hudební hry s prvky muzikoterapie a muzikofiletiky –  hry ve dvojicích i skupinách i kruhu. Napřílad: Poznáváme škálu svých pocitů a jejich vyjádření. Co je to dialog, co je to empatie? Co je to sounáležitost?
 • Přijímej a dávej – relaxační zvuková masáž, léčivý potenciál terapeutických hudebních nástrojů. Žáci, studenti si vyzkouší obě role.
 • Reflexe a sdílení prožitků – učí nás pojmenovat, jak se cítíme. Vyjádřit svůj pocit ve skupině. Poznáváme, co je to rexlexe. Co je to sdílení bez posuzování.
CENY

Balíček dle Vašich možností. Hledejme společně cestu, jak a co potřebujete.

Organizace v rejstříku mohou používat šablony. Neziskové organizace, které jsou i nejsou v rejstříku často spolupracují například s MAS. Některé školky nebo školy program přidají s podporou SRPŠ. Některé s dotací rodičů dětí.

Minimum je 5000 Kč/výjezd plus cestovné 8 Kč/km vně Prahy.

Příklad balíčku – více skupin během dne. Buď pro více tříd. Další verzí je třeba přidat výrobu hudebního nástroje, kurz pro pedagogy nebo v odpoledních hodinách kurz pro rodiče s dětmi.

JEDNOTLIVÉ CENY KURZŮ

60 minut  hudební program pro skupinu dětí od 140 Kč/dítě.

90 minut program pro skupinu od 180 Kč/dítě.

120 minut hudební program pro skupinu dětí od 6 let 260 Kč/dítě.

180 minut hudební program s výrobou hudebního nástroje, je zahrnutý 60 minut program a výroba nástroje alespoň 120 minut.

Menší školy si vybírají často setkání delší i třeba pro skupinu 15ti dětí.

Skupina rodiče a děti 300 Kč/ rodina.

Skupinové kurzy pro dospělé od 4000 Kč/2 hodiny, každá další 1000 Kč.

Provází:

Mgr. Štěpánka Čížková,

lektorka wellbeingu, prožitkové hudební pedagogiky 17 let, 13 let muzikoterapeutka, religionistka

Email: stepanka.souzneni@gmail.com, Tel:  +420 724 295 275, , www.souzneni.eu

Hudební programy lze dále kombinovat:
 • S výrobou  hudebních nástrojů – ozvučná dřívka, děšťové hole, chřestidla, pro základní školy také koncovka, kalimba, kantele, spolupráce s výrobci hudebních nástrojů – kalimby, koncovky.
 • Kombinací  kurzy pro pedagogy, sociální pracovníky a  pečujícími  ( ve skupině nebo konzultace individuálně) s náslechy      v praxi, poradenství.  Také pořádáme víkendové prožitkově – vzdělávací kurzy.

Příklad kurzů – Wellbeing, Péče o hlas pro pedagogy, Hlas, Pentatonika ve vzdělávání, Zvuková masáž a saunování. Duhová hudební harmonie, Rytmus a řád v pedagogice a hudbě, Alchymie zvuku – poznej svou podstatu. V současnosti nenabízíme pravidelnou soukromou praxi muzikoterapie 1x týdně, možné pracovat pravidelně s jednou školou 1x měsíčně nebo 1x 3 měsíce.

 • Výběr hudebních nástrojů, sad terapeutických hudebních nástrojů pro Vaši školu (spolupráce s www.lecive-nastroje.cz, výrobci hudebních nástrojů).
 • Jak pracovat s terapeutickými hudebními nástroji pro děti se speciálními potřebami  – Například rezonanční lůžko, kolébka, prožitkové kurzy propedagogické i sociální pracovníky.
 • Pořádáme kurzy wellbeingu pro pedagogy, vychovatele a lektory v ČR. Kurzy mohou být financované z šablon OP JAK. Můžete tak zažít wellbeing pro team Vašich pedagogů (Interní wellbeing) nebo navštívat externí kurz wellbeingu pro pedagogy MŠ nebo ZŠ a inspirovat se i sdílením zvkušeností z jiných školek, škol. Setkat se intenzivně s dalšími pedagogy stejného stupně.
 • Koncept 3 pilířů – pořádáme prožitkově vzdělávací kurzy pro děti, pedagogy a i rodiče. Když pracujeme s 3 pilíři, můžeme se společně mnohé přenastavit.

O lektorce Mgr. Štěpánce Čížkové

Od roku 2006 se věnuje Štěpánka Čížková prožitkové hudební pedagogice a od roku 2009 muzikoterapii. Praxi získávala například v 2006 až 2008 jako lektorka popové hudební školy Yamaha (kurzy pro rodiny s dětmi od 4 měsíců), dále v Dětském centru v Krči (bývalý kojenecký ústav pro matku a dítě do 3 let, se speciálními potřebami do 6 let (2010 – 2013, často novorozenecké oddělení), Praxe hudební prožitkových kurzů  v A centru (Podpora těhotenství, mateřství a rodičovství – péče o děti do 3 let, 2010 – 2016), Spoluzakladatelka a  průvodkyně v Lesním klubu Živáček (děti 3 až 7 let) , Individuální   a skupinová muzikoterapie pro děti od 2 let a dospívající s poruchami autistického spektra (bývalá Apla Praha, 2012 – 2015), prožitková hudební pedagogika a muzikoterapie v ZŠ Kairos (předměty pohyb a umění – Barevné notičky, Hra zvuku, Hudba prožitkem a další.), Soukromé skupinové hudební dílny pro rodiče a děti 2009 – 2019, praxe muzikoterapie 2012 až 2019. Od roku 2012 jezdí po ČR a SR s hudebními kurzy.  Sama je matkou 4 letého syna Kristiána.

Spolupracujeme:

ALMŠ – Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz, Léčivé nástroje www.lecive-nastroje.cz, Nautis Praha (bývalá Apla Praha), ZŠ Kairos Dobřichovice, www.skolakairos.cz, A centrum o.p.s., Centrum Bazalka v ČB, Naši Motýliky v Bratislavě, MŠ Velká Chuchle, Waldofská škola Wlaštovka, pobočka Cheb, Gymnázium J. V. Jirsíka v ČB, Dětské skupiny – Prostor pro rodinu z.ú., Loona Dance Academy, MŠ Čelákovice, MŠ Čenkov, KJD Příbram, Mateřinka Jeřabinka z.s., MŠ V Zahradě Žatecká v Liberci, ZŠ Liberec, MŠ Provodov- Šenov, MŠ Pečice, MŠ Podlesí, MŠ Čenkov a další.