Akce

Chceš někam vyrazit a hledáš inspiraci?

Alchymie zvuku – je vznikající škola pro dospělé. V roce 2019 můžete navštěvovat v rámci navazujících víkendových seminářů v Praze. 

Poznej svou esenci skrze hlas, zvuk, dech, dotek a pozornost ♥

Další víkendy v rámci této vznikající “školy” v roce 2019.

1) téma hlas – 22. – 24. února 2019,

Už jsi slyšel/a svuj skutečný hlas?
Jeho barvu, skutečnou sílu a její potenciál, tu rezonanci v celém těle i prostoru okolo? Občas se lidé v tu chvíli ptají: “Waw, kdo to tu zpívá? Odkud se ten tón bere?”

Chceš poznat onu alchymii, kdy se rozezvučí hlas skrze tvé tělo a naplní ho, oživí a vyživí?
Pozoruj…nebude to stát úsilí, uvolníš se. Jen uhnout svou osobností a nechat všechny návyky, které brání proudu univerza, ať se rozpustí. A vlést si jinak do těla.
Tvá energie poroste a hlas bude lehce klouzat a naplňovat prostor.
Můžeš tak i komunikovat lidmi?

Otevři se možnostem, co hlas nabízí -uvolnit se, projevit se. Poznat jak se jedoduše uskutečnit tu sílu, která skrze tělo proudí a my ji můžeme vědomě prožívat a násobit skrze tělo.


Rezervace a další info na stepanka@souzneni.eu. Více o rezervaci a platbách dole na stránce.

Jak přistupuje lektorka k hlasu – více najdete i u individuálek Hlas na liště Pro dospělé a také pod  Alchymie zvuku.

 

2) téma PENTATONIKA v masáži a provázení skupiny, v pedagogicke a vzdělávání.

22. – 24. března 2018,info níže nebo na liště pro dospělé, alchymie zvuku.

O čem je seminář Pentatonika ze školy Alchymie zvuku?

  • Poznej hudební nástroje podle elementů, hudební hry, zvukové masáže – jak podporují integritu bytosti.
  • Spirituální přesah – poznej se kdo jsi  a odevzdej vše domnělé.
  • pentatonika může být bezpečný rámec (pole) pro objevování krásy hudby a prožívání, zkoumání svého systému. Prostor ve kterém objevujeme v jednoduchosti projev krásy a přirozenosti – ladit, hrát, zpívat, utišovat svou mysl a poznat svou přirozenost v bytí a radosti. Je to také zjednodušená forma v hudbě, kde pomocí tohoto rámce můžeme hlouběji proniknout do tajemství řádu hudby, která je jinak pro laiky někdy složité  a vede nás zbytečně  do pochyb a odtažení. Možná  to někteří znáte…zahloubaný hudebník znajíci ty složitosti. Hledáme jednoduchost, přes kterou se ukotvíme v těle a cítění a poznáme a pochopíme strukturu – bez vnitřního stažení.
  • pentatoniku volí lektorka z důvodu hlavního záměru a to je – poznat svého vnitřního kritika – různé přesvědčení získaná výchovou, vzděláváním, společností, našimi návyky…a přestat mu věřit a tak v sobě sjednotit v neprojevu i projevu plynutí a řád bv hudbě – tedy radost a další povznášející kvality z hudby s technikou….
  • V našich generacích se objevuje velké rozštěpení a bolest z toho, že v minulosti byla učena hudba direktivně s tlakem na techniku, přesnost, která zabíjela v dětech i dospělých cit, radost z hudby. Posuzování kvality jak umíš hudební harmonii a techniku hry často odsoudilo cítění hudby a mnozí tak přestali, tančit, hrát a zpívat a přestali už v dětsví vědomě používat tělo, mysl, a radostně prožívat.
  • Seminář že prožitkový  – Objevuj krásu, sílu, radost z umění, zvuku – ciť ji ve svém zdroji /srdci, středu bytosti/.   Pomocí pentatoniky budeme v sobě objevovat růyné kvality – jako je plynutí a řád, ženský a mužský pól. Můžete si více zmapovat svůj systém – to je své niterné prožívání a jak se vztahujete k mysli, pocitů, potřebám, emocím, osobnosti a tělu. Zajímavé je všimnout si, jak funguje vnitnří kritik, který nám často brání zazívat přirozenost za myslí a osobností.
  • Seminář je vzdělávací – když se ukotvíš v radosti srdce /ve zdroji/ a poznáš tok vnitřní motivace budeš moci postupně přijímat řád jak vesmírný, tak řád umění, v hudbě. Hudba má řád hudební harmonii /to je fyzika a matematika. Je to druhá část umění – vnímání prostoru, řádu/. Zjednodušená forma řádu je pentatonika. Jsou to harmonické celé tóny. Je to zjednodušená verze a bezpečný prostor, ve kterém si můžeme stoupnout v plném potenciálu bytosti do projevu. Můžete se tak inspirovat a přidat tyto podmínky v provázení  skupin /děri, dospělí, rodiny, masáž/.  Objevování jasnosti, řádu, přímosti, opravdovosti, odvahy, víry, důvěry, vytrvalosti, houževnatosti, důslednosti, stability, vyvažování, sebevědomí, sebehodnoty, sebelásky….

Prakticky o hudební harmonii- co je to pentatonika, pochopení hudebních vztahů v C dur a G dur pentatonice, hudební nástroje podle elementů v souvislosti s lidským systémem /orgánové soustavy, a dále i po vrstvách – fyzická, emoční, mentální, energetická, emoční, kauzální, spirutuální apod./, základní principy a postoje v muzikoterapii a hudební harmonii. Jaké nástroje k sobě ladí, jaké používat a jak tvořit sady, komplety hudebních nástrojů pro jednoduché bezpečné podmínky pro klienty.

  • Tyto dva kroky nás podporují ve sjednocení bytosti – integritě v plynutí a řádu. Jsou postupné a stejně tak jako u dětí i my dospělí  potřebujeme čas, prostor a jasnost a odvahu pro změnu. A zjednodušovat 🙂

 

 

Více o ALCHYMII ZVUKU:

Záměr  projektu Alchymie zvuku,  je podpora člověka v sebepoznání, navyšování kapacity vědomí a schopnosti rozlišovat. Pro plnohodnotný život, žití života v radosti. Projekt che také podpořit změny v systému společnosti v ČR – zejména ve vzdělávání a výchově.

V alchymii zvuku zkoumáme skrze bdělou pozornost, zvuk, hlas, dech a dotek témata vývoje člověka. Zaměřujeme se na první otisky před početím, početí, období prenatálu, porodu, šestinedělí, vývoje člověka do 3 let, 3 – 7 let, 7 až 14 let, 14 až 21 let a poté 21 až smrt.

Víkend je ochutnávkou připravované roční školy Alchymie zvuku.

 

 

S lehkostí, jemností a hravě vás provede Štěpánka Čížková,

muzikoterapeutka, průvodkyně  hlasem a zvukem.

 

Kde? 

V krásném prostoru školky MALÝ VELKÝ STROM, Dobrovského 16, Praha 7 (Letná)

http://101485.w85.wedos.ws/wp-content/uploads/2015/09/a.jpghttp://101485.w85.wedos.ws/wp-content/uploads/2015/09/b.jpg

Možnost přespání za 150 Kč /vlatní spacák, karimatky k dispozici/, potřeba dát vědět při přihlášení.

 

Cena: 3000 Kč/víkend


Přihlášení a dotazy:
stepanka@souzneni.eu, rezervace místa je platná po uhrazení zálohy 1500 Kč  na účet 2900355455/2010 nejpozději 4 dny před akcí, později po osobní domluvě. Do zprávy prosím Vaše jméno a alchymie zvuku, variabilní symbol Vaše platné telefonní číslo.

Pořádá ateliér Souzněni, více informací na www.souzneni.eu/novinky