Prožitková hudební pedagogika

Je nejvyšší čas učit a vzdělávat  jinak.

Čerpat z esence, tedy vnitřní motivace. Sjednocovat v sobě techniku, metodiku a prožitek.

Se studenty být v partnerském vztahu, nikoliv direktivně autoritativním.

Možností je také duhová hudební harmonie – poznávat hudbu hravě a barevně.  Přiklad z praxe: dospělý se

v duhové hudební harmonii naučil hrát na C dur sopránovou flétnu a A moll indiánskou šestidírku za necelý rok.

 

Čerpat z Esence se v pedagogice nazývá vycházet z vnitřní motivace a s ní objevovat a poznávat sebe a svět /učení se/. Ohmatej si tuto esenci v sobě, ukotvi se v ní a z ní koukej, poznávej a tvoř. Vedle obejvování své esence, jedinečnosti a radosti v hraní, v životě. Budeme poznávat základy hudební harmonie. Témata jsou níže.

Z minulosti…

Co se dělo v hudební pedagogice ZUŠ i základních školách dříve? Direktivností a tlakem na techniku, výkon jsme odešli ze své esence a pocitu radosti ze hry. Odešli jme k pozornosti na černé unifikované noty a k  ovládání hudebního nástroje /techniky, řádu/. Uměli jsme třeba perfektně ovládat hudební nástroj, ale ztratil se prožitek a hlavně ona radost z hudby, naplnění. Znali jsme zahrát to napsané, ale co třeba složit píseň? Improvizace? V některých z nás dospělých  docházelo k tomu, že jsme úplně přestali zkoušet hrát a zpívat a vtiskli si do sebe přesvědčení typu: “Nic neumím.” “Nejsem dost dobrá.” “Nezpívej, zní to falešně, strašný.” Sami jsme se pak odsoudili nebo obvinili a odvaha a chuť se vytratila.

Duhová hudební harmonie v roční škole Souznění

Poznáváme, učíme se, objevujeme…

Znovunalezení rovnováhy v hudební pedagogice-  techniku, metodiku a prožitek z hudby v sobě integrujeme, sjednocujeme.

A) znovu nalezení radosti z hudby (“umění nás promění.” Co Čech, to muzikant.” Hudba nás léčí. Hudba je výmluvňejší než-li všechna slova.” “Hudba léčí.”

B) Duhová hudební harmonie, hudební pedagogika prožitkem. Během roku si projdeme základy, aby zejména laici získali potřebné znalosti, dovednosti, techniku a metodiku.

Základní témata psaná směrem  zespoda nahoru:

♥ Naslouchání

♥ Péče o hlas, témata hlas, projev, komunikace, dále element prostoru a kovové nástoje, improvizace

♥ Tvorba písně – mantra, rytmus roku a tvorba, dech jako brána zdraví, já a skupina, sbor – souznění, jak vzniká harmonie, intervaly

♥ Tempo a dynamika v písni a hudební harmonii –  element ohně, píseň síly, píseň jako pokyn, píseň a rituál, píseň v cyklu života a roku, témata v RVP

♥Melodie, harmonie – element vody, druhy stupnic, duhová hudební notace. Překročení přesvědčení strach a nedůvěra v černé noty, hudební žánry

♥Rytmus – element země, rytmická škola – sudé  sudé a liché rytmy, bicí nástroje, rytmizace a vtělování. Řád v hudbě je mapa, nesmí však udusit radost v prožitku, povznesení jako tomu bylo v minulosti v direktivní a frontální výuce.

V rámci studia se závěrečnou zkouškou budou 2 víkendy zaměřené hlouběji na teoretické znalosti, metodiku i praxi a praktické prožitky hudební pedagogiky prožitkem:

Vedení lekce/session, struktura hodiny, kurikulum lektora/lektorky/průvodce

Rozlišování vzdělávacího procesu a terapie

Témata specializace a RVP, rozvržení v rytmu roku, posloupnost

Vnitřní motivace ve vzdělávání

Benetifity pentatoniky

Budou nám také pomáhat další pilíře školy Souznění. Měkké dovednosti v životě, výchově a vzdělávání – zaměříme se na sebepéči, komunikaci, naši emoční kapacitu a mentální odolnost. Co to prakticky znamená? Prožitkem si projdeme naše dětství a uvidíme nejsilnější otisky, díky kterým vnímáme tzv. bloky a traumata ve svém životě. Jak je rozpouštět. Pracovat budeme se svým superegem-  zvnitřněnými přesvědčeními, soudy a hodnoceními, které nás ovlivňují energeticky, v našich myšlenkách /mentální návyky, jednání/, v naší emoční kapacitě a zvládání našich emocí, reakcí, v našim fyzickém stavu. Základem bude i určitá praxe Tichého pozorovatele, vystoupení z hodnocení a posuzování, neutrální  postoje, podporující pokyny.

Celostní pohled na člověka – nás podpoří v budování kapacity poznávat sebe sama a měnit staré návyky, tendence /věodmé i podvědomé/ na nové zdravé a prospěšné životu.