Prožitková hudební pedagogika

Je nejvyšší čas učit a vzdělávat  jinak.

Čerpat z esence, tedy vnitřní motivace. Sjednocovat v sobě techniku, metodiku a prožitek.

Se studenty být v partnerském vztahu, nikoliv direktivně autoritativním.

Možností je také duhová hudební harmonie – poznávat hudbu hravě a barevně.  Přiklad z praxe: dospělý se

v duhové hudební harmonii naučil hrát na C dur sopránovou flétnu a A moll indiánskou šestidírku za necelý rok.

 

Čerpat z Esence se v pedagogice nazývá vycházet z vnitřní motivace a s ní objevovat a poznávat sebe a svět /učení se/. Ohmatej si tuto esenci v sobě, ukotvi se v ní a z ní koukej, poznávej a tvoř. Vedle obejvování své esence, jedinečnosti a radosti v hraní, v životě. Budeme poznávat základy hudební harmonie. Témata jsou níže.

Z minulosti…

Co se dělo v hudební pedagogice ZUŠ i základních školách dříve? Direktivností a tlakem na techniku, výkon jsme odešli ze své esence a pocitu radosti ze hry. Odešli jme k pozornosti na černé unifikované noty a k  ovládání hudebního nástroje /techniky, řádu/. Uměli jsme třeba perfektně ovládat hudební nástroj, ale ztratil se prožitek a hlavně ona radost z hudby, naplnění. Znali jsme zahrát to napsané, ale co třeba složit píseň? Improvizace? V některých z nás dospělých  docházelo k tomu, že jsme úplně přestali zkoušet hrát a zpívat a vtiskli si do sebe přesvědčení typu: “Nic neumím.” “Nejsem dost dobrá.” “Nezpívej, zní to falešně, strašný.” Sami jsme se pak odsoudili nebo obvinili a odvaha a chuť se vytratila.

Duhová hudební harmonie v roční škole Souznění

Poznáváme, učíme se, objevujeme…

Znovunalezení rovnováhy v hudební pedagogice-  techniku, metodiku a prožitek z hudby v sobě integrujeme, sjednocujeme.

A) znovu nalezení radosti z hudby (“umění nás promění.” Co Čech, to muzikant.” Hudba nás léčí. Hudba je výmluvňejší než-li všechna slova.” “Hudba léčí.”

B) Duhová hudební harmonie, hudební pedagogika prožitkem. Během roku si projdeme základy, aby zejména laici získali potřebné znalosti, dovednosti, techniku a metodiku.

Rytmus – element země, rytmická škola – sudé  sudé a liché rytmy, bicí nástroje, rytmizace a vtělování.

Melodie, harmonie – element vody, druhy stupnic, duhová hudební harmonie. Překročení přesvědčení strach a nedůvěra v černé noty.

Tempo a dynamika v písni hudební harmonii, píseň síly, píseň jako pokyn, píseň a rituál, píseň v cyklu života a roku.

Tvorba písně, mantra, rytmus roku a tvorba,  dechové nástroje – čtvrtá čakra

Péče o hlas, témata hlas, projev, komunikace, dále element prostoru a kovové nástoje – pátá čakra

Intervaly, improvizace – šestá čakra

Naslouchání, poslech hudby, žánry  – sedmá čakra

Struktura hodiny, učení versus terapie, léčení, individuální a skupinová výuka – osmá čakra

Budou nám také pomáhat další pylíře školy Souznění. Měkké dovednosti v životě, výchově a vzdělávání – zaměříme se na sebepéči, komunikac, naši emoční kapacitu a mentální odolnost. Co to prakticky znamená? Prožitkem si projdeme naše dětství a uvidíme nejsilnější otisky, díky kterým vnímáme tzv. bloky a traumata ve svém životě. Pracovat budeme se svým superegem . zvnitřněnými přesvědčeními, soudy a hodnoceními, které nás ovlivňují energeticky, v našich myšlenkách /mentální návyky, jednání/, v naší emoční kapacitě a zvládání našich emocí, reakcí, v našim fyzickém stavu.

Celostní pohled na člověka – poznávat sebe sama a měnit staré návyky, tendence /věodmé i podvědomé/ na nové zdravé a úrospěšné životu.