Škola Souznění

Připravujeme: Škola Souznění je 13ti měsíční  škola/výcvik, která se zaměřuje na vzdělávání a sebepoznání dospělých.

Škola/výcvik nové doby má 4 pilíře:

~ alchymie zvuku – muzikoterapie, muzikofiletika
~ prožitková hudební pedagogika – duhová hudební harmonie
~ sebepoznání a seberozvoj  – jóga, šamanismus, tantra, systemické rodinné konstelace…
~ celostní pohled na člověka jako víceúrovňovou bytost – sjednocování techniky, metodiky a prožitku a praxe.
 

Studium, ve kterém projdeme život a jeho témata od početí do smrti.

Vyberete si v průběhu období, které prozkoumáte více do hloubky. Bude darem ve Tvé profesi, poslání.
Příklad, pracujete jako fyzioterapeut s dospělými od 18 Ti let do smrti, jako vychovatelka s dětmi od 6 (7 let do 16 (14 let)., jako pedagog s dětmi 3 až 7 let…
 
 
 
Jsme víceúrovňové bytosti nebo chcete-li vícedimenzionální. Pro témata studia je použita struktura tzv. čaker, energetických/ rovin/ center bytosti, které i mapují jednotlivé úrovně/roviny bytosti.
přiklad témat:
 
 
0 početí – splynutí, prázdno, zdroj, rámec studia, muzikoterapeutická vlna, co to je duhová hudební harmonie
1 zrození – základ, kruh, bezpečí, důvěra, řád a plynutí, element země, rytmus, nerosty.. .
 
 
Studium bude probíhat 1x měsíčně víkend sobota a neděle, vybrané víkendy pátek až neděle. Časová dotace by měla vždy být alespoň 14 hodin/víkend. 
 
K tématům budou zváni hosté, garanti studia – specialní pedagogika muzikoterapie, muzikofiletika, psychoterapie, hudební harmonie, škola rytmu, aromaterapie…
Vaše studium bude mít i část experimentální a samostudium, výstupem bude zavěrečná práce teoretická i praktická.

Umění  /zvuk, hudba/ je velmi silný nástroj, který má sílu aktivovat naše vnitřní zdroje.

Krása umění se nás dotýká a doslova povznáší. Autorka Štěpánka Čížková poznala svou esenci a své dary zejména skrze zvuk, dech, dotek, pohyb a bdělou pozornost. Zná se jako záře zvuku a proto nejvíce skrze zvuk také provází. Také tímto je jedinečná tato škola a vedle pedagogického citu otvírá prostor možnosti provázet druhé.