Individuálky

 1. Chrám Ženy/Chrám Muže
 2. Hlas a projev – Prozpívej se k sobě, prozpívej se k radosti. A budeš prospívat.
 3. Zvuková masáž

Individuální poradentsví, koučink probíhá v Praze v Troji.

Chrám Ženy a Chrám Muže

Péče o sebe a svůj vnitřní chrám

S bdělou a laskavou pozorností se společně podíváme do nitra sebe sama.

 1. Konzultace k dojasnění tématu individuálního poradenství

Jaké je Tvé téma? Jaký je Tvůj záměr, nebo jaká je Tvá motivace ke změně? Proč přicházíš?Co cheš změnit?

Hledáš nyní své místo? Co potřebuješ změnit?

Chceš opečovat vnitřní části ? Například- vntiřní dítě, vnitřní rodiče, vnitřní žena nebo vnitřní muž..opečovat stará zranění, které se otvírají v každodenním životě.

Další příklad témat : posílit sebehodnotu, sebevědomí, autenticky se projevovat, sebelásku, žít život v plném potenciálu, říci znovu ano životu, jak vnitřně pracovat se silnými emocemi a ztotožením se s nimi?

2. Podporou nám jsou techniky:

Pentatonické hudební nástroje podle elementů

Dotek a aromaterapie

Aktivní dech a práce s pozorností

Náhledy pomocí systemických rodinných konstelací a pohybů duše.

3. Samotné provázení a společná vnitřní práce

4. Prostor pro jemnou integraci

Vyrovnání: Individuální sezení probíhá většinou cca 3 hodiny/ 3 000 Kč. Pokud cítíš více, přijímám. Pokud se chceš vyrovnat jinak než finančně, domluvme se dopředu před sezením.

Možnost i pravidelné sebepéče 1x 14 dní například, nebo 1x měsíc, zde 1500 Kč/60 minut.

HLAS A PROJEV

Prozpívej se k sobě, prozpívej se k radosti. A budeš prospívat.

Tam, kde je radost, je zdroj síly, lásky, zdraví a také zdroj vnitřní motivace. To je ten pramen, který většína z nás hledá. Umění nás povznáší a rozžíná v nás radost. Radost nás nese a můžeme v ní objevovat, poznávat a osvojit si leccos. Například plně rozeznít hlas jako nástroj, který máme stále s sebou.

Častá témata:
Jak Ti Tvůj hlas ukazuje, jak jsi usazená/usazený v těle, ve svém středu?
Co potřebuješ? Jak Tě zpěv může podpořit?
Jakou část sebe (rovinu)  potřebuješ v sobě posílit?
Jak otevřu svůj hlas? Zkoumej: co Tě uvolňuje? Kdy má hlas více prostoru a sám tzv. klouže? Kdy zní Tvůj hlas více?
Chci si více věřit, když hovořím před lidmi, když prezentuji.
Rád/a zpívám a uvolňuje mě to, naplňuje a nabíjí a cítím radost.

Zabydlet se ve svém těle a mít ho rád/a. Mít rád/a sebe sama, podpořit svou sebehodnotu, autenticitu vyjádření – já můžu. A vnímat i co je to pokora.

Přirozeně v lehkosti se učit cizí jazyky – zpíváme v čj, aj, nj španělsky.

Vyvářej návyky, které nám prospívají. Které jsou prospěšné pro ŽIVOT.  Návyky v postoji k tělu, emocím, mysli a sobě.

Vyrovnání: 1250 Kč/ 60 minut

Pravidelně 1x týdně, Možné i jiná četnost hodin, třeba 1x za měsíc.

Hlas vnímám jako velmi účinný nástroj sebepoznání. Nosíme si ho stále s sebou. Je to takový kompas.

Jak poznáváme svůj hlas ?

♥ Poznej zvuk a přirozený tón sebe sama – hlas svého nitra a jeho plnou sílu a plnou barvu.

♥ Zažij pocit blaženosti v sounáležitosti ve zpěvu. Poznej ticho, když Tvá mysl zmlkne.

♥ Podpoř svou sebehodnotu a sebevědomí. Jaké je to být autentická/autentický?

♥ Uslyš více sebe sama. Také poté uslyšíš více ty druhé.

♥ Objevuj svou vnitřní kapacitu – svůj rozsah a jak ho rozšiřovat – Tvá energie poroste.

♥ Objevuj rozlišování – naslouchej sobě a naslouchej v přírodě – přirozeně Tvá schopnost rozlišování v hudbě také poroste.

♥ Objevuj, jak vědomě používat pumpu síly a hlasu – hýžďové svaly, pánevní dno, haru, bránici, uvolni se v čelisti. Zažij plnost rezonance Tvého hlasu v prostoru.

♥ Objev – jaké formy zpěvu tě posilují zevnitř ve zpěvu a za tím si jdi. Následuj svou vnitřní moudrost a rozpomínej se.

 • zvuky a tóny z nitra
 • slabiky
 • giberish
 • samohlásky
 • relaxační a body soundhealing – do čaker, po kostech
 • hlasová pránajáma
 • hlasové hry  jako je třeba zvuková vlna
 • a capella – hra na tělo, beatbox, vokální schody
 • mantry
 • jazyk, ve kterém se Ti nejlépe intonuje
 • hudební styl- lidovky, trávnice, jazz, pop, hiphop, funky, soul, gospel….
 • hlasový rejstřík – basy, středy, výšky

ZVUKOVÁ MASÁŽ

Dopřej si hluboký výdech, relaxaci a regeneraci.

Co se může změnit a léčit? Záleží na Tobě a Tvé motivaci/záměru a co si dovolíš pustit a v životě přivítat.

Je to cesta – zvukem, dechem, pozorností se můžeš harmonizovat, ukotvit se v sobě, zazdrojovat a tak se skutečně léčit.

Masáž pečuje, oživuje, podporuje a jemně detoxikuje. Vede za mysl a osobnost, do ticha a spojení s vnitřním zdrojem.

Co se odehrává? Záleží na Tvém záměru/ motivaci. Dopředu nevím, na jaké nástroje budu hrát, naslouchám Tvému systému.

Zvuková masáž probíhá 2 hodiny.

Masáž probíhá  z části aktivně pro klienta, z části pasivně.

Aktivní část:: Jaký je Tvůj záměr/motivace? Vyslov ho. Dýchej a otevři se přijímání – ať se změna děje.

Pasivní: Po očištění bylinami jsi většinu času v leže. Můžeš však následovat své vedení a kdykoliv změnit polohu. Můžeš vnímat nějaké své průvodce, obrazy, emoce, změny na těle, v mysli příběh a nebo také ne. Když usneš, nevadí.

Součástí je konzultace, očištění bylinami, zvukem, zpěvem, integrace.

Vyrovnání 3000 Kč/ nechte si ještě alespon půl hodiny volno po zkončení masáže.

Možnost dárkového voucheru.

Objednání 724 295 275 nebo stepanka.souzneni@gmail.com

Zpětná vazba od Standy 29. 7. 2021:

“Masáž hudbou u Štěpánky je opravdu hluboký zážitek. Štěpánka je velmi milá a vnímavá žena. Vše co se odehrálo bylo naprosto nenucené a opravdu velmi silné. Po této zkušenosti už vím co to znamená “koupat” se v hudbě.”