Wellbeing akce

UMĚNÍ jako klíč pro WELLBEING

pedagoga, dítěte i celého kolektivu.

Přinášejme do výchovy, vzdělávání a života více HRAVOSTI, RADOSTi a LEHKOSTI.

Kurzy WELLBEINGU pro pedagogy, lektory, pečující, vychovatele.

Nabízíme kurzy wellbeingu pro pedagogy cílových skupin:

Ranné péče- instituce a neziskovky pro rodiče a děti, jesle
Předškolní péče – MŠ, LMŠ, dětské skupiny,
ZŠ – kurzy pro jednotlivé stupně i pro celou ZŠ.
Třetího stupně – nejčastěji gymnázia a jiné SŠ.

Wellbeing pro tyto kategorie nabízíme:

Interní kurz Wellbeingu pro team jedné MŠ nebo třeba ZŠ.

Celodenní kurz 10:00 – 18:00 hodin, skupina od 6 účastníků, cena od 2500 Kč/osoba, od 10 účastníků držíme cenu za větší team. Je vhodné jako teambuilding pro team pedagogů, vychovatelů. Oblíbená je sobota.

Zkrácený kurz 16:00 – 21:00 hodin, úterý nebo pátek, cena 2000 Kč/osoba, skupina minimum 6 účastníků, skupina 10 a více účastníků 20 000 Kč

Externí kurz wellbeingu vypsaný pro kraj, okres

Příklad Wellbeing pro pedagogy MŠ Jihočeský a středočeský kraj 23. března 2024. V některých krajích pořádá Wellbeing i MAS – pro ředitele MŠ v rámci vzdělávání ředitelů, pedagogů ve víceletých projektech.

Externí kurzy wellbeingu jsou otevřené napříč vzděláváním v ČR. Tedy pro veřejné ZŠ a SŠ, soukromé i neziskové vzdělávcí organizace. Pro organizace v rejstříku platí možnost financování z šablony OP JAK.

Celodenní kurz wellbeingu pro MŠ pedagogy, vychovatele jsou od 2500 kč/osoba.

Témata kurzu Wellbeing 1:

Wellbeing – podpora pedagoga

Klíčové kompetence – komunikace a komunikační strategie

Posílení emoční inteligence

Sebepéče a seberegulace pedagogů. Druhotně inspirace pro výuku s dětmi, žáky.

Zdrovojání, Aktivace a čerpání sil pedagoga

Kurz je koncipovaný prožitkově. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu.

Praktické hry, cvičení a inspirace do praxe.

Zařazeny jsou prvky muzikoterapie, principy nenásilné komunikace, práce s vnitřní kritikem a tichým svědkem. Podporujeme návyky prospěšné proživot.

Náš záměr je podporovat ve vzdělávání všechny 3 plilíře.

I. pilíř děti, žáky nebo studenty

II. pilíř pedagogové, vychovatelé, pečující, průvodci, lektoři, sociální pracovníci…

III. pilíř rodiče

Wellbeing kurz je primárně určený II. pilíři. Avšak chystáme i kurzy pro rodiče. A již řadu let nabízíme prožitkově vzdělávací kurzy děti.

Přidanou hodnotou je spolupráce s Léčivými nástroji. Vyzkoušejte si různé netradiční hudební a terapeutické nástroje. Například oblíbené zvonkohry, hudební nástroje podle elementů, sestavy hudební nástrojů, barevnou hudební harmonii s boomhackers, s barevnou notací, pokyny v písních a další. Můžeme Vám pomoci vybrat konkrétní hudební nástroje pro Vaši MŠ, ZŠ.

Je  možné  se domluvit na konkrétních tématech, která jsou i aktuální ve Vaší ZŠ a Vaše pedagogy. V letáku jsou oblíbená témata jiných MŠ, ZŠ, které nyní provázíme.

Mizí pozornost a naladění třídy? Pokračování v učební látce je náročné? Dynamika třídy jde do chaosu a disbalancu? ZMĚŇME úhel pohledu, zaměřme pozornost na prvky, které změní klima uvnitř nás i v kolektivu. Například HROU, RELAXACÍ, ODPOČINKEM.