Pro pedagogy

 

 

 

 

Kurz pro pedagogy – hudební výchova prožitkem, prvky muzikoterapie

2 – 3 hodinový kurz:
Prožitková část – propojuje hudební pedagogiku, prvky muzikoterapie a měkké dovednosti
Pro první stupeň ZŠ:
prostor pro naladění – stává se až každodenní rituálem na začátku dne žáka nebo na začátku hodiny, má podobnou funkci jako rozezpívání ve sboru, dechová cvičení a hry, samohláskové zpívání, hra na melodické nástroje
 – hry s rytmem na rozehřátí – hry na tělo, a capella, zapojení celého těla v kruhu, rozdíl lichých a sudých rytmů
– hry s barevnými boomhackers – principy hry, tvorba repertoáru, proč s dětmi hudební notaci barevně
/obdoba je  hry s barevnými zvonky, kočičkami, barevnými melodickými nástroji/
– já a moje pocity – jak hravou formou projevovat své pocity
– improvizace a její základní principy ve hře ve skupině – vytvoření dohody – pravidla hry, léčivý potenciál improvizace
– hry s dynamikou, hry já a ty ostatní, tanec a volné sebevyjáření
– percepce v muzikoterapii – ptzv. poslechové části, které se mohou propojovat s relaxací.
– relaxace, regenerace – jaké je její místo v každodenním životě, jak s ní pracovat třeba v družině nebo ke konci výuky
– prostor pro fantazii, sebevyjádření, tanec a hry v kruhu, hudební příběhy
– jak s dětmi sdílet o svých prožitcích, jak s reflexí  a sebereflexí,  jak její základy budují kritické myšlení
 
 
Cena: 4000 Kč/ 2 hodiny, 5000 Kč/3 hodiny, cestovné vně Prahy 8Kč/km, při výběru hudebního programu pro třídu Vaší školy/školky sleva dle místa školy až o 50%.
 
Základní principy vedení skupiny – hudební pedagogika prožitkem, prvky muzikoterapie ve vzdělávání
– prožitkové části jako součást výuky – 5 až 20 minut během hodiny 45 minut, důležitá je posloupnost, rondová forma
– prvky muzikoterapie přináší do vzdělávání oživení, pro děti sebepéči, prostor pro rozvoj měkkých dovedností, psychohygienu. Ve vzdělávání se používají prvky muzikoterapie, nikoliv celá struktura terapie, kdy je odhalován příběh dítěte. Na terapii doporučujeme individuální i skupinovou formu mimo stálý kolektiv dětí –  třídu, pro zachování důvěry, bezpečí pro dítě
– benefity pentatoniky ve vzdělávání, duhová hudební harmonie
– hudební nástroje podle živlů, v rytmu roku
– prvky naladění, relaxace a reflexe jako součást sebepéče každého člověka
 
 
Organizačně: tato část programu může být zakomponovaná po krátkých blocích během celodenního kurzu celkově v dotaci 8 hodin
 
 
Cena:  10 000 Kč za skupinu při spolupráci s dalším programem pro třídu dětí na klíč pro konkrétní   MŠ, ZŠ,  samostatně 12 000 Kč. Při organizaci Ateliérem Souznění 2000 Kč/osoba do 30.6. 2023, do 29.7.2023 za 2250 Kč, od 30.7.2023 za 2500 Kč.