Celostní pohled na člověka

Filozofie školy  má celostní přístup. Nahlíží na člověka jako víceúrovňovou /multidimenzionální/ bytost.  Nejen jako na Duši, psyché a fyzis.  Multidimenzionalitu vidíme jako velmi moudrý vícevrstevný sestém. Každá vrstva má svou důležitost a zároveň spolupracuje s ostatními. Ke studiu používáme mapu tohoto systému. 

Mapu systému zobrazujeme v horizontální rovině  a vertikální rovině.

Horizoltání část systému, není to přímkazobrazujeme pomocí energetického systému z Indické filozofie – tzv. hlavní  systém čaker – energetických spirálovitých center. Tato osa ve škole znázorňuje hlavní témata studia –  náš život skrze témata jednoho života. Níže jsou témata psána od spoda.

♥ Sjednocení a integrace

♥ Transformace zrození a smrti

♥ Moudrost

♥ Komunikace, hlas

♥ Srdce, soucit

♥ Síla

♥ Vztahy

♥ Zrození, kořeny

♥ Početí

Vertikální nahlížení /rovinu/  na náš systém zobrazujeme ve studiu pomocí  struktury těl. Od jemněhmotných těl až po fyzické tělo. Vše se deje nejdříve ve vědomí a odtud se propisuje a otiskává do složitejších a pevnějších struktur.

Naše těla – vertikální roviny – nahlížení na systém člověka

Rovina vědomí – takzvané spirituální tělo – duchovní praxe, tichý svědek, naše esence- podstata nebo také někdy třpyt prázdna, v buddhismu prázdno.

Rovina energie – naše životní síla, náš životní potenciál, kultivovaná jako tzv. prána, naše duše – tj. vědomí s příběhem

Rovina myšlení – neboli mentální tělo a tedy mentální rovina – jak zacházím se svojí myslí a s myšlenkami. Co svými myšlenkami tvořím?

Rovina cítění – tedy emoční tělo. Jak pěčovat o sebe a jak zdravě projevovat své pocity, emoce?

Rovina vůle – mé komunikační strategie, vědomé slovo, vědomé konání

Rovina fyzickáfyzické tělo. Jak pečuji o své fyzické tělo, o své království.  Jak se vztahuji k ostatním?

 

OTISKY

Už v době početí, ba 3 měsíce před početím začínají  vznikat otisky. Otisky jsou to jak latentní tendence a koncepty a návyky, které se zobrazují jako tzv. genetická výbava už otlačené v těle a v dispozicích. Dále příběh duše. Tj.  Vědomí získává svůj příběh v průběhu zrozování ≈duše. Dále vznikající struktura známá jako já osobnost a  to vědomá část, podvědomá čast nebo někdy vědomí, podvědomí a nevědomí. Otisky spoluvytváří naši osobnost a buduje se celý velmi sofistikovaný systém člověka. Osobnost je struktura, která nám pomáhá žít a fungovat.

Ve škole Souznění nahlížíme na naši životní sílu jako projev vědomí, jako na inteligentní proud, se kterým můžeme pracovat a můžeme rozpouštět ony otisky a získávát tak zpět svou životní sílu. Rozšiřujeme tak svůj  potenciál, svou kapacitu. Budeme rozpouštět otisky, které neprozpívají životu a vytvářet návyky prospěšné pro život a život v harmonii a soucitu k sobě i ostatním bytostem.

 

S jakými obory spolupracujeme ve škole Souznění?

Příklad: prenatální psychologie, psychosomatika, s mentoringem o komunikačních strategiích a mediací pro rozvoj měkkých dovedností, se somatic experiencing – práce s traumatem pro integraci sebe sama,                 s kraniosakrální terapií, jógou, systemickými rodinnými konstelacemi i pohyby duše, s jógou, se zvukem v rámci muzikoterapie, muzikofiletiky a prožitkové hudební pedagogiky,